Конкурентно право

Предоставяме консултации по всички въпроси на конкурентното право, регулирани както в националното законодателство, така и в антитръстовото законодателство на ЕС – контрол върху концентрациите между предприятия (сливания/придобивания), оказващи въздействия върху участниците на българския пазар, нелоялни търговски практики, картелни споразумения, злоупотреба с господстващо положение, нелоялна конкуренция, определяне на цени, отказ за доставка и др.

Оказваме правно съдействие относно глобалните антитръстови политики и регулаторни стратегии, селективна дистрибуция и планирани от Вас сливания и други форми на преобразуване на търговски дружества, като Ви съветваме през всичките фази от процеса на трансформация с цел успешното получаване на разрешение за концентрация.

Изготвяме правни анализи относно евентуална злоупотреба с господстващо положение, съмнения за предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията, лоялни търговски практики и областта на защита на потребителите.

Oсъществяваме процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията във връзка с нелоялна конкуренция, производства по получаване на разрешения при концентрация на стопанска дейност, а също и по преписки, свързани с нарушения на Закона за защита на конкуренцията, в т.ч. обжалване на актовете на КЗК пред Върховния административен съд.

АДРЕС:
Ул. „Капитан Райчо“ 56
ТЦ ГРАНД, ет.4, офис 14
гр. Пловдив 4000, България

В колаборация с едни от най-добрите адвокати и юристи в Пловдив и страната

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button