ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Каква е целта на този документ?

С тази Политика за поверителност “Еквитум” декларира, че прилага всички необходими мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 

В тази Политика за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Настоящата политиката за поверителност има за цел да Ви представи изчерпателна информация за това какви действия се извършват с личните данни, които ни предоставятевключително:

 • какви лични данни събираме за Вас;
 • каква е целта на тяхното събиране;
 • с кого споделяме Вашите лични данни;
 • как ние защитаваме личните Ви данни;
 • за какъв срок съхраняваме предоставените ни лични данни;
 • какви са Вашите права относно предоставените лични данни;
 • промяна на нашата Политика за поверителност;
 • как да се свържете с нас;

 

Какви лични данни събираме за Вас?

Личните данни са всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни. 

 

Личната информация, която събираме и обработваме, обикновено може да включва:

 • вашите имена;
 • данни, относно работно място, позиция
 • информация за контакт (като вашия имейл адрес, телефонен номер, пощенски адрес);
 • информация, предоставена за целите на срещи, интервюта при кандидатстване за работа, събития и друга лична информация, която можете да предоставите или която може да ни бъде предоставена по друг начин;

Какви са целите на събирането и обработването на вашите лични данни?

Основната причина за събирането и използването на личните Ви данни е предоставяне възможност да се запознаете с услугите ни, както и да изпълним преддоговорните си задължения с Вас.

– Бисквитки

Уеб сървърите на “Еквитум” поставят „бисквитка“ (малък файл с данни) на твърдия диск на вашия компютър, когато се свържете за първи път с нашия сайт. Това ни позволява да разпознаем вашия компютър при повторни посещения и ни помага да проучим моделите на трафик на нашия уебсайт, респективно да подобрим сайта и услугите, които предоставяме.

За повече информация относно бисквитките и за насоки как да откажете бисквитки, моля, прочетете нашата Политика за бисквитки.

 – При сключване и изпълнение на договор и с цел обслужване

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани във връзка със сключване и изпълнение на договор и с цел обслужването Ви като наши клиенти.

Ако Ви помолим да предоставите лични данни, за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ще Ви уведомим за обстоятелствата и ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни е задължително или не, а и също ще обясним възможните последици от отказ да се предоставят лични данни.

– В случай на правно задължение

В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас или да се наложи да ги обработим, или да ги споделим с други лица, за да „защитаваме Вашите жизнени интереси“.

– Маркетинг на продукти / определяне посещаемостта на нашия уебсайт

Също така ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тях не застават преимуществено Вашите интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи. В противен случай ние не обработваме лични данни на дадено лице на това правно основание.

Ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси.

 

С кого споделяме Вашите лични данни?

Ние може да споделим личните Ви данни с компетентни независими юристи и адвокати (съобразно запитването) с цел изпълнение на възложената ни от Вас работа. Тези независими юристи и адвокати не са упълномощени от нас да използват или разкриват Вашите лични данни, освен ако е необходимо за предоставяне на услуги на нас от “Еквитум” или ако това се изисква съгласно приложимото законодателство.

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • по искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни; 
 • по искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския съюз.

Как ние защитаваме личните Ви данни?

Ние осигуряваме необходимите административни, технически и физически мерки за защита срещу загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп, повреждане или копиране, разкриване, изменение или унищожаване на лични данни, които събираме и обработваме.

За какъв срок съхраняваме предоставените ни лични данни?

“Еквитум” ще запази личната Ви информация за не повече от необходимото за изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност. В зависимост от основанието, на което обработване личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен. 

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. Записите за Вас се изтриват перманентно от нашата система. 

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • право да искате от “Еквитум” коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни;
 • право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от “Еквитум”, в случай че са налице условията за това;
 • право да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг;
 • право да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица; 
 • право, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, например за маркетинг; 
 • право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинночитаем формат, който е общоупотребяван;
 • право да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни като ни изпратите имейл на office.equitum@gmail.com.

Промяна на нашата Политика за поверителност?

“Еквитум” си запазва правото да промени и актуализира настоящата Политика за поверителност по всяко време в отговор на променящи се законови, технически или бизнес процеси. 

Ще бъдете уведомени в случай, че направим промени, които значително засягат правата Ви, свързани с личните Ви данни.

Как да се свържете с нас?

За всякакви въпроси относно настоящото уведомление може да се обърнете към Длъжностно лице на: office.equitum@gmail.com.

 

 

Дата 07.02.2021 год.

 

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button