Строителство. Инвестиции в имоти в България

Всеки строителен проект преминава през множество различни фази на развитие. Работещите с “Еквитум” адвокати и юридически консултанти оказват пълно правно съдействие на клиентите  от момента на избор на парцел/поземлен имот, придобиване на собствеността и снабдяване с всички разрешения, до края на строителния процес и продажбата на построените обекти.

Услугите ни в областта включват:

извършване на вещноправен анализ на имота (проверка за наличие на тежести; проверка за градоустройствения статут; проследяване за проблеми като издаването на разрешение за строеж и въвеждането на бъдещата сграда в експлоатация);

изготвяне на правна рамка и предоставяне на консултации във всички фази на планиране и реализиране на инвестиционни проекти (жилищни, търговски, промишлени комплекси и/или инфраструктурни проекти);

представителство на клиенти в процедурите по одобряване на подробен устройствен план, издаване на виза за проектиране, разрешение за строителство, въвеждане в експлоатация;

изготвяне на свързаните договори в процеса по строителството на имоти (договори за строителство; договори за управление на проект; договори за възлагане на услуги, свързани с осигуряване свързаността на бъдещата сграда с водопреносната и електрическата мрежа на града; договори за строителен надзор; договори с архитект за възлагане изготвяне на архитектурните проекти на бъдещата сграда и съпътстващата документация и др.);

оказване на съдействие при продажба на вече построените обекти.

АДРЕС:
Ул. „Капитан Райчо“ 56
ТЦ ГРАНД, ет.4, офис 14
гр. Пловдив 4000, България

В колаборация с едни от най-добрите адвокати и юристи в Пловдив и страната

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button