Полезни връзки

Конституционен съд на Република България

http://www.constcourt.bg/bg/Home/Home

 

Върховен касационен съд

http://www.vks.bg/

 

Върховен административен съд

http://www.sac.government.bg/

 

Апелативен съд – София

https://sofia-as.justice.bg/

 

Софийски градски съд

https://sgs.justice.bg/

 

Софийски районен съд

https://www.srs.justice.bg/

 

Административен съд София – град

http://www.admincourtsofia.bg/

 

Пловдивски районен съд

http://www.rs-plovdiv.com/

 

Апелативен съд – Пловдив

https://plovdiv-as.justice.bg/

 

Административен съд – Пловдив

https://plovdiv-adms.justice.bg/

 

Прокуратура на Република България

https://www.prb.bg/bg

 

Министерство на правосъдието

https://www.justice.government.bg/

 

Министерство на икономиката

https://mi.government.bg/bg

 

Министерство на енергетиката

https://www.me.government.bg/bg

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

https://www.mrrb.bg/

 

Национална агенция за приходите

https://nra.bg/

 

Национален осигурителен институт (НОИ)

https://www.nssi.bg/

 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” 

http://www.gli.government.bg/

 

Агенция по вписванията

https://www.registryagency.bg/bg/

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър

https://www.cadastre.bg/

 

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/

 

„Електроенергиен системен оператор” ЕАД

http://www.eso.bg/

 

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

https://www.dker.bg/

 

Комисия за защита на конкуренцията

http://reg.cpc.bg/

 

Комисия за защита на потребителите

https://kzp.bg/

 

Комисия за защита от дискриминация

https://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/

АДРЕС:
Ул. „Капитан Райчо“ 56
ТЦ ГРАНД, ет.4, офис 14
гр. Пловдив 4000, България

Колаборация с най-добрите адвокати и юристи в Пловдив и страната.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button