Съд и арбитраж

СЪДЕБНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Предоставяме квалифицирана правна защита на своите клиенти пред всички български съдилища, вътрешен и международен арбитраж.

Опитни адвокати и юридически консултанти, работещи с “Еквитум”, предлагат представителство по казуси, чието разрешение може да се търси единствено пред международни юрисдикции като: Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ), Съда на Европейския съюз в Люксембург (СЕС) и Европейската комисия.

Основна част от гореспоменатите казуси се съотнася към Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), налагайки адекватното прилагане на обвързващите държавата инструменти за защита на правата на човека, които са неотменими, притежавани от всяко човешко същество.

Друга част от казусите налага защитата на правата, гарантирани от правото на Европейския съюз, посредством сезиране на Европейската комисия, искания за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз (СЕС), водене на дела за обезщетение на вреди от нарушения на правото на ЕС и др.

АРБИТРАЖ И МЕДИАЦИЯ

    • Защита по вътрешни и международни арбитражни дела;
    • Снабдяване с изпълнителен лист, включително признаване и допускане на изпълнението на решения, постановени от арбитражен съд извън Република България;
    • Съдействие за доброволно уреждане на спорове чрез медиация.

АДРЕС:
Ул. „Капитан Райчо“ 56
ТЦ ГРАНД, ет.4, офис 14
гр. Пловдив 4000, България

Защита на правата на човека - адвокати в България

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button