Трудово право

Предоставяме консултации и съдействие както на работодатели, така и на служители по трудовоправни въпроси, стремeйки се да осигурим защита правата и интересите на клиентите си по възможно най-добрия начин.

В областта на трудовото право предлагаме правно обслужване, което включва, но не само:

  • изготвяне на съответните договори и документи, свързани с възникване, съществуване и прекратяване на трудовите правоотношения;
  • изготвяне на вътрешните правила, необходими за дейността на работодателя;
  • представителство на клиентите ни пред контролните органи по спазване на трудовото законодателство;
  • консултации и представителство при извънсъдебно решаване на трудови спорове;
  • консултации и процесуално представителство при водене на съдебни дела във връзка с уволнения, обезщетения и други трудови спорове.

АДРЕС:
Ул. „Капитан Райчо“ 56
ТЦ ГРАНД, ет.4, офис 14
гр. Пловдив 4000, България

В колаборация с едни от най-добрите адвокати и юристи в Пловдив и страната

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button