За нас

Христина Иванова

Христина Иванова завършва специалност „Право“ и е магистър по „Международно търговско право“ от университета Париж 1 Пантеон-Сорбона. След завършване на първата си магистратура, Христина задълбочава познанията си в областта на европейското право, като продължава с успешна втора Магистратура по “Европейско дружествено право” в университета Париж – Сакле.

Работата на Христина е фокусирана в Международното право и правото на Европейския съюз. Паралелно с това тя се развива в областта на търговското и облигационното право, предоставяйки консултации на български и чуждестранни физически и юридически лица. 

Професионалният ѝ опит включва изготвяне на правни анализи (due diligence), правни становища и документация. Осигурява представителство при водене на преговори, съдействие при сключване на договори и извънсъдебни споразумения, както и консултиране относно правните аспекти, касаещи чуждестранни инвестиции на българския пазар.

През 2020г. Христина е част от екипа на Координатора по защита на личните данни (DPC) на Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП” на Европейската комисия.  В процеса на своята работа тя съдейства на Координатора по защита на личните данни с предоставяне на насоки и работа по изготвяне на модели на декларации за поверителност, засягащи дейности, свързани с обработка на лични данни. 

Благодарение на натрупания си опит в Европейската комисия, Христина успешно  консултира клиенти по въпроси, касаещи защита на лични данни на физически лица с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1725/”GDPR”/.

 

Член е на Международната адвокатска асоциация (IBA).  

Владее френски и английски език. Има добри познания по италиански език.

Димитър Минчев

Димитър Минчев е адвокат и партньор на “Еквитум”. Завършил е Френска езикова гимназия “Антоан дьо Сент-Екзюпери” в Пловдив, а висшето си юридическо образование получава в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

 

Работата му е свързана с оказване на правно съдействие в сферата на корпоративното право, банковото право, управлението на инвестиции, сливанията и придобиванията, защита на конкуренцията.

 

Притежава богат практически опит и познава в дълбочина нормативната уредба, касаеща проблематика, свързана с казуси във вещното и облигационно право.

 

Консултира клиенти в сектора на възобновяемите енергийни източници във воденето на преговори, изготвяне на правни документи, проучвания и анализи.

 

Осъществява процесуално представителство по граждански и търговски спорове.

 

Член е на Съюза на европейските адвокати.

 

Говори френски и английски език.  

Елоди Лоран

Елоди Лоран завършва право и е магистър по “Международно и европейско право” от университета Пантеон-Сорбона в Париж. Втората си магистратура по европейско право завършва в университета в Страсбург. 

Елоди е консултант за публичния сектор и за множество институции във Франция, сред които Конституционния съвет в Париж.  

Тя притежава богат юридически опит, натрупан посредством работата й в компании и организации на международно ниво като Съвета на Европа. Това й позволява да предоставя правна помощ на клиенти в международен план. 

Елоди говори френски, английски, испански и италиански език.

Иван Драганов

Иван е партньор на „Еквитум“ и извършва аналитични проучвания за Dealroom.co в потребителските технологии и онлайн пазарите.

Той работи в тясно сътрудничество с venture capital фирми (фирми за рискови капитали) от най-високо ниво, корпорации и неправителствени институции, помагайки им в разбирането и имплементирането на актуалното състояние на иновациите, инвестиционните тенденции и нововъзникващите технологии. Изследванията му често се представят във водещи медии като Bloomberg и Financial Times.

Освен това Иван редовно си сътрудничи със създатели на стартъп компании, за да усъвършенстват своите презентации, да подобрят стратегията на своите бизнес планове и да отчитат своевременно динамиката на пазарите.

Преди това Иван е работил върху разработването на инструменти за управление на данни и капиталови изследвания на интернет акции в банка ABN AMRO в Амстердам.

Магистър е по икономика, като завършва с отличие финансова икономика в университета „Еразъм“ в Ротердам. Бакалавърската си степен по иконометрия завършва в университета в Маастрихт и пише дисертацията си като част от програмата за постижения MaRBLe.

Говори английски и руски език.

АДРЕС:
Ул. „Капитан Райчо“ 56
ТЦ ГРАНД, ет.4, офис 14
гр. Пловдив 4000, България

В колаборация с едни от най-добрите адвокати и юристи в Пловдив и страната

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button