Семейно и наследствено право

Семейно право 

Екипът на “Еквитум” от адвокати и юридически консултанти може да Ви съдейства по всякакви въпроси от сферата на семейното право. Част от услугите, които предлагаме в областта са:

– изготвяне на брачен договор;

изготвяне на искова молба и представителство пред съда при развод;

– извънсъдебно и съдебно представителство по въпроси, свързани със заплащане на издръжка, включително в случай на неплащането й или при производства за промяна размера на присъдена издръжка;

– извънсъдебно и съдебно представителство по въпроси, свръзани с режим на контакти между родител и дете и упражняване на родителски права;

– консултиране и съдействие при производства по ограничаване/лишаване на родителски права;

– консултиране и съдействие за получаване на разрешение за разпореждане с имущество или извършване на действия с наличност по банкова сметка на непълнолетно или малолетно лице.

 

Наследствено право

Съдействаме и консултираме нашите клиенти по всякакви казуси, свързани с наследствено право:

  • набавяне на информация относно наследствено имущество (информация относно имоти, дялове от дружества, пари в банкови сметки, МПС и движимо имущество на наследодателя);
  • снабдяване на наследниците с преписи от актове за смърт и удостоверения за наследници;
  • определяне на наследствени квоти;
  • съставяне на завещание;
  • доброволна или съдебна делба на наследство (подаване на искове за наследство и наследствен дял; оспорване на завещания; оспорване на извършени приживе дарения от наследодателя и др.);
  • възстановяване на запазена част;
  • отказ от наследство;
  • приемане на наследство по опис.

АДРЕС:
Ул. „Капитан Райчо“ 56
ТЦ ГРАНД, ет.4, офис 14
гр. Пловдив 4000, България

В колаборация с едни от най-добрите адвокати и юристи в Пловдив и страната.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button