Юридически преводи

Част от екипа ни са лица – сертифицирани заклети преводачи, оторизирани от Министерство на външните работи да извършват преводи на документи и други книжа от български на френски език и от френски на български език на територията на Република България съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ПЛЗПДДК).

 

Екипът ни извършва преводи на юридически документи на френски език от български и обратното, както и нотариално заверяване на преводи, нужни както на фирми, така и на частни лица.

 

Юридическият превод (на правни текстове) е специализиран тип превод, тъй като изисква познаване на специфичната правна терминология.
Преводът на правна документация се отличава с нуждата от познания в конкретна специфика на правната система в поне две различни държави – тази, от която документът е издаден и тази, за която преводът е предназначен, съответно е налице нужда от познаване на правните системи едновременно на изходния и целевия език. Това се налага, тъй като всяка правна система има своя собствена терминология.

 

С оглед юридическата експертиза, която притежава нашият екип, ние гарантираме точност, еднозначност на трактовката и високо качество при превод на специализирана юридическа документация.

 

Сред юридическите текстове, които често превеждаме са:

  • европейски регламенти и директиви;
  • закони и подзаконови нормативни актове;
  • различни видове договори и анекси;
  • споразумения;
  • нотариални актове;
  • съдебни актове;
  • молби, жалби, показания и др.;
  • тръжна документация;
  • бизнес и търговско-правна кореспонденция.

 

При извършване на специализирани юридически преводи спазваме изключително висока степен на  поверителност на предоставената информация, поради съдържанието на чувствителни данни в юридическите документи – както лични, така и фирмени.

Бидейки съзнателни за изключителната важност на спазване на договорените срокове за извършване на юридически превод на предоставените ни документи, гарантираме за извърпването на преводите в срок.

Колко струва и колко време отнема преводът на юридически документи?

Специализираният превод на юридически документи може да бъде извършен в три времеви диапазона: стандартна поръчка, бърза поръчка и експресна поръчка.

Цените за извършване на юридически преводи са както следва:

Стандартна поръчка – 3 работни дни – 17 BGN на стр.

Бърза поръчка – 2 работни дни – 21 BGN на стр.

Експресна поръчка – 24 часа – 26 BGN на стр.

* Горепосочените крайни цени за превод се изчисляват на база една преводаческа страница (1800 символа преведен текст с интервалите). Броят на физическите страници на документа е възможно да не съответства на броя на преводните страници.

АДРЕС:
Ул. „Капитан Райчо“ 56
ТЦ ГРАНД, ет.4, офис 14
гр. Пловдив 4000, България

Защита на правата на човека - адвокати в България

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Call Now Button